Calitate

Conducerea Fa.Mi se angajează să aplice o politică de Calitate care să plaseze în centrul activităților sale clientului și implicarea personalului cu scopul de a urmări obiectivele primare de îmbunătățire continuă a proceselor interne și satisfacția clientului/utilizatorului final.

Fa.Mi consideră că este de o importanță fundamentală existența unui sistem organizațional
care să permită armonizarea și menținerea sub control a proceselor sale și colectarea
informațiilor care decurg din acestea.

Prin urmare, a implementat și actualizează constant un sistem de management al Calității conform cerințelor standardului UNI ISO 9001:2015

Pentru a continua eficacitate și eficiență a companiei, Fa.Mi se bazează pe punctele sale forte pentru atingerea obiectivelor macro, precum:

Pentru a monitoriza eficacitatea și valabilitatea în timp a sistemului său de management, își  stabilește obiective, pe termen scurt și mediu, care sunt ulterior dezvăluite și împărtășite de  întreaga organizație..

Conducerea Generală

Certificate

FA. Mi în 2023 a obținut certificarea TUV și ISO

Scroll to Top